Köszöntő

"A II. Vatikáni Zsinat nagy nyomatékkal hangsúlyozza a kultúra evangelizálásának fontosságát: a kulturális, szellemi értékek iránti fogékonyság előkészület a vallási valóságok befogadására. Jezsuita sajátosságként egyszerre kívánunk kritikát nyújtani a korszellemre és a jövőre irányuló javaslatokat megfogalmazni.” – szól Provinciánk (2012. évi) Apostoli Terve az intellektuális apostolságról.

Ennek jegyében fogtunk hozzá levéltárunk megújításához is. A Jezsuita Rend viharos magyarországi történelme, az 1773. évi feloszlatás és a kommunista üldöztetés ugyan szétszórta és megtépázta a magyar rendházak és a magyar rendtartomány történeti múltjának dokumentumait, 1990 után egyik első feladat volt az iratok összegyűjtése és az archívum újjászervezése.

A Gyenis András megszervezett, majd Lukács László által újjáélesztett gyűjtemény tudatos fejlesztése révén fordultunk a 21. századi tudományosság és levéltárügy kihívásai felé. A levéltár munkatársai immár évtizedes munkával gyűjtötték, rendezték és feltárták a rendtartomány múltjára vonatkozó iratokat. Ezáltal a kutatók számára is mindinkább elérhetővé vált a gyűjtemény.

Az új évezred azonban új kihívásokat és lehetőségeket is hozott. A mindinkább megkerülhetetlenné váló világhálós kommunikációs térben a levéltáraknak is meg kellett találniuk a maguk helyét. A múlt lenyomatait a jövő eszközeivel kellett elérhetővé tenni. A mind fontosabbá váló internetes jelenlét szükségességét a Jezsuita Levéltár is felismerte. Honlapja, Facebook oldala könnyen elérhetővé tette az érdeklődők szélesebb körében is.

Bár a jezsuita archívum a magyarországi levéltári rendszerben, és azon belül az egyházi levéltárak között is a kisebb gyűjtemények közé tartozik, az iratanyag sokrétűsége nyomán a történészek mellett a helytörténet és családtörténet iránt érdeklődők számára is érdekessé vált. Ezért indítottuk el a Jezsuita Levéltár e-archívum oldalát, ahol az egykori jezsuita iskolák (Kalocsa, Pécs) gyűjteményünkben fennmaradt anyagai mellett 1773 előtti iratainkat, a Historia Domus sorozatot, és egyes rendtagok visszaemlékezéseit, naplóit is közreadjuk.

Külön öröm, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékezetéhez kapcsolódva sikerült digitalizálni a menekült magyar jezsuiták, vagyis a Sectio II. 1948–1957 közötti iratanyagát és ezt ingyenesen elérhetővé tennünk.

Isten áldását kérve munkájukra kívánok eredményes kutatást!

Budapest, 2016. szeptember 7., a Kassai Vértanúk ünnepén

Forrai Tamás Gergely SJ
tartományfőnök