Kutatási feltételek

A regisztrációs kérelem benyújtásával egyidejűleg kijelentem, hogy a regisztráció feltételeit, valamint a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány Levéltára kutatási szabályzatát megismertem és azt elfogadom. Tudomásul veszem, és elfogadom, hogy az e-kutatás céljából kiadott felhasználónév és jelszó, s az így biztosított internetes hozzáférés a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya Levéltárának [továbbiakban Jezsuita Levéltár] online szolgáltatásához kizárólag a regisztrációs adatlapon szereplő névre és határozott időre szól. Minden felhasználó ún. „egy-felhasználós” jogosultságot kap, mely nem megosztható. A kutatás joga és lehetősége nem ruházható át, a belépéshez szükséges adatok (felhasználói azonosítók) közzététele vagy átadása további személyek számára szigorúan tilos. A kutató köteles a felhasználónevét és jelszavát a tőle elvárható legnagyobb biztonsággal kezelni, és gondoskodni arról, hogy az ne legyen mások számára hozzáférhető. A levéltár jogosult figyelemmel követni az internetes szolgáltató rendszer diagnosztikáját (felhasználói belépések, adatforgalom, IP-címek stb.), és amennyiben felmerül a szabálytalan használat gyanúja, a felhasználó hozzáférését szüneteltetheti, visszaélés esetén vissza is vonhatja. A Jezsuita Levéltár online szolgáltatásának részeként megjelenő tartalom, digitális képanyag a levéltár tulajdonát képezi, és csak annak internetes honlapján-rendszerén keresztül használható. A tulajdonos engedélye nélkül tilos a vízjellel jelölt digitális képeket másolni, adathordozón rögzíteni, kinyomtatni, továbbadni és bármilyen formában terjeszteni. A Jezsuita Levéltár mindennemű anyagának publikálásakor, vagy publikációkhoz való felhasználásakor a felhasznált forrásokat a levéltár segédletei (fondjegyzéke) alapján, megfelelő hivatkozással szükséges ellátni. Amennyiben a kutató/publikáló személyiségi jogokat sértő adatokat hozna nyilvánosságra, az ezzel kapcsolatos büntető- és polgári jogi (anyagi), valamint erkölcsi felelősséget a kutató/publikáló teljes mértékben vállalja. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a regisztrációs adatlapon közölt adataim a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a regisztráció a megfelelő szolgáltatási díj befizetésével és az e-kutatás használati feltételeinek elfogadásával válik érvényessé, miután a levéltár az összeg és az adatlap érkezését e-mail útján visszaigazolta. A visszaigazolt regisztráció elektronikus formában, aláírás nélkül is érvényes. A levéltár biztosítja, hogy a regisztráció során rögzített, a kutatók-felhasználók azonosításához szükséges személyes adatokat csak saját nyilvántartó rendszerén belül kezeli. A regisztráció során begyűjtött adatokat tovább nem adja, nyilvántartását védetten őrzi. Tudomásul veszem és elfogadom a levéltár publikálással, személyi adatok védelmével kapcsolatos kikötéseit.