E-levéltári jegyzék

Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány Levéltára (JTMRL) I.5.a. A Sectio II. Tartományfőnökségi Levéltára

A jegyzék letöltése pdf formátumban: E-levéltári jegyzék

Ez az állag sorozatokra, ezeken belül alsorozatokra van tagolva. Az alábbi táblázat az alsorozatok abc-rendjében mutatja be az állag online kutatható részét. Kérjük, az iratok felhasználása esetén hivatkozásban adja meg a táblázat első oszlopában található jelzetet, az alsorozat nevét, valamint a dokumentum sorszámát (és oldalszámát). Emellett minden esetben tekintse meg a fondjegyzékünk aktuális változatát is.

Jelzet (sorozat) Alsorozat neve (abc-rendben) Alsorozat rövidítése (filenév) Az alsorozat rövid leírása
JTMRL I.5.a.1. Ab Assistentibus AbAssist A német asszisztenstől a magyar provincia Sectio II-jének tagjaihoz, általában annak viceprovinciálisához írt levelek.
JTMRL I.5.a.1. Ab Generalibus AbGen Az általános rendfőnök, vagyis a jezsuita rend generálisa által a magyar provincia Sectio II-jéhez, általában annak viceprovinciálisához írt levelek
JTMRL I.5.a.1. Acta Sanctae Sedis ActSanSed A Szentszékkel való kapcsolatra vonatkozó iratok
JTMRL I.5.a.1. Ad Assistentes AdAssist A magyar rendtartomány hagyományosan a renden belüli nagyobb területi egységhez, a német asszisztenciához tartozott. Ebben sorozatban a német asszisztenshez intézett levelek találhatóak.
JTMRL I.5.a.1. Ad Generales AdGen Az általános rendfőnökhöz, vagyis a jezsuita rend generálisához írt levelek
JTMRL I.5.a.3. Archidioecesis Montreal LevMontrealArchidioc A montreali (Kanada) főegyházmegyével való levelezés
JTMRL I.5.a.3. Archidioecesis New York LevNewYork A new yorki érsekséggel való levelezés
JTMRL I.5.a.3. Archidioecesis Toronto LevTorontoArchidioc A torontói érsekséggel való levelezés
JTMRL I.5.a.5. Catalogus Periodicorum CatalogPeriod A jezsuiták által fenntartott folyóiratokra vonatkozó adatlapok és adatközlések
JTMRL I.5.a.3. Collegium Christi Regis Torontini LevTorontoRegisC A torontói Krisztus Király Jezsuita Kollégium rektorával való levelezés
JTMRL I.5.a.3. Delegatio Apostolica Ottawa LevOttawaApostDel Az ottawai pápai delegátussal (követtel) való levelezés
JTMRL I.5.a.3. Dioecesis Hamilton LevHamiltonDioc A hamiltoni (Kanada) egyházmegyével való levelezés
JTMRL I.5.a.3. Dioecesis London LevLondonDioc A londoni (Kanada) egyházmegyével való levelezés
JTMRL I.5.a.9. Documenta ad Historiam Provinciae DocumAdHistProv A magyar rendtartomány történetére vonatkozó források. Számos 1950 előttre és a Magyarországon maradt jezsuitákra vonatkozó irat is található a sorozatban.
JTMRL I.5.a.8. Documenta Historiae Missionis Hungaricae DocumHistMissHung A magyar jezsuiták távol-keleti missziójára (Taming, Tajvan) vonatkozó iratok
JTMRL I.5.a.3. Frankfurt LevFrankfurt A frankfurti Sankt Georg Theologische Hochschule rektorával való levelezés
JTMRL I.5.a.1. Institutum Historicum InstitHist A római jezsuita Curia mellett működő történeti intézet, az Institutum Historicum magyar munkatársaira vonatkozó iratok
JTMRL I.5.a.9. Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya Története JTMRTortenete A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományára vonatkozó iratok. Ld. még ehhez a Documenta ad Historiam Provinciae iratsorozatot.
JTMRL I.5.a.3. Kanadai provincia rendházai LevCanadProvHazai A kanadai provincia egyes rendházaival való levelezés
JTMRL I.5.a.7. Központ Kozpont A felállítandó Centrum Sociale Provinciae Hungariae S. J. - Aloisianum-ra vonatkozó iratok
JTMRL I.5.a.9. Litterae ab generale ad rectorem Collegii Maximi LittGenAdTectCollMax A generális levelei a Chieriben működő szegedi Collegium Maximum rektorához
JTMRL I.5.a.5. Litterae Annuae Provinciae Hungariae LittAnnProv A magyar jezsuita provincia éves jelentései
JTMRL I.5.a.2. Litterae provincialis ad Provinciam Hungariam ProvincialLevProv A magyar jezsuita provinciális (Sectio II.) körlevelei a provinciához
JTMRL I.5.a.5. Memoriale Visitationis VisitMemor A Sectio II. provinciális vizitációival kapcsolatos iratok
JTMRL I.5.a.3. Missio Japonica LevJapan A japán missziós elöljárókkal való levelezés
JTMRL I.5.a.3. Missio Sinensis LevProvKina A (feloszlatott) kínai misszió vezetőivel való levelezés
JTMRL I.5.a.3. Pontificia Universitas Gregoriana LevPontUnivGregor A Pápai Gergely Egyetemmel való levelezés
JTMRL I.5.a.3. Provincia Angliae LevProvAnglia Az angol provinciálissal való levelezés
JTMRL I.5.a.3. Provincia Argentinensis LevArgentina Az argentin provinciálissal való levelezés
JTMRL I.5.a.3. Provincia Australia LevAusztralia Az ausztrál provinciálissal való levelezés
JTMRL I.5.a.3. Provincia Austriaca LevAusztria Az osztrák provinciálissal való levelezés
JTMRL I.5.a.3. Provincia Belgica Meridionalis LevBelgVallon A dél-belga (vallon) provinciálissal való levelezés
JTMRL I.5.a.3. Provincia Belgica Septentrionalis LevBelgFlamand Az észak-belga (flamand) provinciálissal való levelezés
JTMRL I.5.a.3. Provincia Brasiliae Centralis LevBrazilia A közép-brazíliai provinciálissal való levelezés
JTMRL I.5.a.3. Provincia Brasiliae Meridionalis LevBrazMediterr A dél-brazíliai provinciálissal való levelezés
JTMRL I.5.a.3. Provincia Canadae Superioris LevProvCanadaSup A felső-kanadai provinciálissal való levelezés
JTMRL I.5.a.3. Provincia Ecuador LevEcuador Az ecuadori provinciálissal való levelezés
JTMRL I.5.a.3. Provincia Galliae LevFranciao A francia provinciálissal való levelezés
JTMRL I.5.a.3. Provincia Gallo Canadiense LevProvGalloCan A francia-kanadai provinciálissal való levelezés
JTMRL I.5.a.3. Provincia Germaniae Inferioris LevProvGermInfern Az alsó-németországi provinciálissal való levelezés
JTMRL I.5.a.3. Provincia Germaniae Superioris LevProvGermSuper A felső-németországi provinciálissal való levelezés
JTMRL I.5.a.3. Provincia Helvetiae LevSvajc A svájci provincia elöljáróival való levelezés
JTMRL I.5.a.3. Provincia Veneto-Mediolanensis LevProvVenetoMedio A velence-milánói provinciálissal való levelezés
JTMRL I.5.a.6. Summarum defunctorum SumVitDef A magyar jezsuita provincia elhunytjai
JTMRL I.5.a.3. Viceprovincia Venezolanae LevViceprovVenez A venezuelai viceprovincia elöljáróival való levelezés