E-levéltári jegyzék

A dokumentumok részletes jegyzéke innen is letölthtő: XLS | PDF

Fondcsoport Fond Állag Sorozat Tétel Irat Fájlnév Leírás
JTMRL I 1 a     Historia et Liber rationum Congregationis B. M. V. Agriensis EgriMariaKong Az egri Mária Kongregáció számadáskönyve (1698–1773) és történeti évkönyve (1698–1772)
JTMRL I 1 a     Urbarium bonorum Collegii Iauriensis Soc. Iesu GyorUrbarium A győri jezsuita kollégium birtokainak 1646. és 1666. évi urbáriuma, a kötet második felében 19. századi helytartótanácsi rendeletek másolatai
JTMRL I 1 a     Liber rationum bonorum Collegii Iauriensis Soc. Iesu GyorSzamadas A győri jezsuita kollégium Veszprém vármegyei birtokainak számadáskönyve 1688–1727
JTMRL I 1 a     Liber conventionum Collegii Iauriensis Soc. Iesu GyorConventiones A győri jezsuita kollégium gazdasági naplója, főként szerződésekre, bérbeadásokra vonatkozó bejegyzésekkel (benne a vörösberényi plébánia könyvkatalógusa 1807-ből)
JTMRL I 1 a     Memoralia consuetudines Provintiae Austriae et ordinationes SpatakMemoralia A sárospataki jezsuita rendház tartományfőnöki látogatásainak memoraliája, készült az 1689. január 3-i vizitáció után, 1735-ig vezették
JTMRL I 1 a     Nomina novitiorum secundum ordinem quo ingressi sunt in hanc domum probationis Trinchinii Provinciae Austriae Societatis Iesu TrencsenNov A trencséni noviciátus anyakönyvei, vezetve 1655–1771 között
JTMRL I 1 a     Historia Collegii Homonna-Ungvariensis Societatis Iesu UngvariHD Az ungvári jezsuita kollégium Historia Domusa, vezetve 1700–1776 között
JTMRL I 1 b 1   Miscellanea Miscellanea Vegyes 1773 előtti szálas iratok, részletes magyar nyelvű jegyzékkel
JTMRL I 1 b 2   Sárospataki rendház iratai SarospatakiRendhaz A sárospataki jezsuita rendházra és a tagjai által adminisztrált helyi plébániára vonatkozó iratok, részletes magyar nyelvű jegyzékkel
JTMRL I 3 b     A tartományfőnökségi levéltár töredéke 1909–1950 JTMRL_I_3_b Az 1909-ben megalakult önálló magyar jezsuita rendtartomány tartományfőnökségi levéltárának döntő része 1950-ben megsemmisült. Ez az állag a tartományfőnökség iratainak fennmaradt töredékét foglalja magába.
JTMRL I 4 c     Documenta ad Historiam Provinciae (Sectio I.) DocAdHistProvSectioI A Jézus Társasága magyarországi működésének betiltása és újraengedélyezése között (1950–89) a rendtartomány egyik része (Sectio I.) az illegálisan az országban tevékenykedő rendtagokat, a másik az emigránsokat (Sectio II.) tömörítette. Ez az állag az előbbi tartományrész vegyes iratanyagát tartalmazza. Részletes magyar nyelvű jegyzékkel
JTMRL I 7 a     A kínai misszió levelezésanyaga Kina_lev 1923–58 között kelt levelek a magyar rendtartomány saját kínai (később tajvani) missziójának tagjaitól az íróik szerinti névsorban
JTMRL I 7 b     A kínai misszió történetének dokumentumai Kina_missziotort Vegyes iratok és nyomtatványok a magyar rendtartomány saját kínai (később tajvani) missziójának történetéről, 1924–84
JTMRL II 1       Historia Domus convictus Szathmariensis ab anno 1858. Szatmar_HistConv A szatmári jezsuita rendház Historia Domusa. Kézirat, latin nyelven, vezetve 1858–1939 között
JTMRL II 1       Liber defunctorum cum summariis vitae. Domus SJ, Szatmár SzatmarLibDef A szatmári jezsuita rendház elhunyt tagjainak rövid életrajzait tartalmazó, latin nyelven íródott kéziratos kötet. Vezetve 1865–1927 között
JTMRL II 2       Diákélet Kalocsán (Cerovác Imre adománya) CerovacImreAdomany Fotók, levelek, emlékek az 1940-es évek végéről. Cerovác Imre, az egykori jezsuita fenntartású kalocsai gimnázium és kollégium tanulójának adománya. Csak a digitális levéltári állomány része.
JTMRL II 2       Kalocsai Akadémiák I. KalAk1 A kalocsai jezsuita gimnázium és kollégium rendezvényeinek plakátjai, műsorfüzetei 1860–1885
JTMRL II 2       Kalocsai Akadémiák II. KalAk2 A kalocsai jezsuita gimnázium és kollégium rendezvényeinek plakátjai, műsorfüzetei 1886–1896
JTMRL II 2       Kalocsai Akadémiák III. kalocsai_unnepelyek A kalocsai jezsuita gimnázium és kollégium rendezvényeinek plakátjai, műsorfüzetei 1897–1930
JTMRL II 2       A J. T. Kalocsai érseki főgymnasiumban gyakorolt jótékonyság évkönyve. 1895/6 KalocsaGimnJotekony A kalocsai jezsuita gimnáziumban és kollégiumban jótékonykodó személyek, valamint a különböző támogatásokat elnyert diákok névsora
JTMRL II 2       Jézus Szíve, a Jézustársaság kalocsai templomában fennálló Társulatának névjegyzéke KalocsaJSzNevjegyzek A kalocsai jezsuita templomban működő Jézus Szíve Társulat névjegyzéke, vezetve 1866–1876
JTMRL II 2       Jézus Szíve Társulata (1884–1886) KalocsaJSzTars A kalocsai Jézus Szíve Társulat névjegyzéke, vezetve 1884–1886
JTMRL II 3       Diarium Collegii inchoati Budapestiensis I. BudapestHD1 A budapesti jezsuita rendház Historia Domusa, I. köt. (1910–1926)
JTMRL II 3       Diarium Collegii inchoati Budapestiensis II. BudapestHD2 A budapesti jezsuita rendház Historia Domusa, II. köt. (1926–1944)
JTMRL II 3       Diarium Collegii inchoati Budapestiensis III. BudapestHD3 A budapesti jezsuita rendház Historia Domusa, III. köt. (1944–1950)
JTMRL II 3       Liber Consultuum, Budapest BudapestLibConsult Budapesti konzultusok jegyzőkönyvei 1929–1950
JTMRL II 4 a     Pécsi jezsuita rendházra vonatkozó iratok Rendhaz Levéltárunkban a pécsi jezsuitákra vonatkozó anyag összesen öt doboznyira terjed és teljes egészében digitalizálva van, jelen adatbázisban elérhető. Ez az állag a pécsi jezsuita rendházra vonatkozó iratokat foglalja magába (pl. Litterae annuae, Themata concionium, Piusi építkezési iratok, stb.).
JTMRL II 4 b     Pécsi Pius Gimnáziumra vonatkozó iratok Gimnazium Levéltárunkban a pécsi jezsuitákra vonatkozó anyag összesen öt doboznyira terjed és teljes egészében digitalizálva van, jelen adatbázisban elérhető. Ez az állag a pécsi Pius jezsuita gimnázium anyagát, a gimnáziumi oktatásra vonatkozó iratokat foglalja magába.
JTMRL II 4 c     A pécsi Pius Kollégiumra (diákotthonra) vonatkozó iratok Internatus Levéltárunkban a pécsi jezsuitákra vonatkozó anyag összesen öt doboznyira terjed és teljes egészében digitalizálva van, jelen adatbázisban elérhető. Ez az állag a Pius Gimnázium mellett működő kollégiumra (diákotthonra), a kollégiumi életre vonatkozó iratokat foglalja magába.
JTMRL II 4 d     Pécsi jezsuitákra vonatkozó vegyes iratanyag Kulongyujtemenyek Levéltárunkban a pécsi jezsuitákra vonatkozó anyag összesen öt doboznyira terjed és teljes egészében digitalizálva van, jelen adatbázisban elérhető. Ez az állag a pécsi jezsutákra vonatkozó vegyes iratanyagot tartalmazza.
JTMRL II 6       Historia Domus SJ, Mezőkövesd MezokovesdHD A mezőkövesdi jezsuita rendház Historia Domusa, vezetve 1930–1950
JTMRL II 8       Domus Hodensis diarium HodmezovasarhelyHD A hódmezővásárhelyi jezsuita rendház Historia Domusa, vezetve 1944–1950
JTMRL II 10       Historia Residentiae Kispestensis I. KispestRez A kispesti jezsuita rendház Historia Domusa, I. köt. (1946–1949)
JTMRL II 10       Historia Residentiae Kispestensis II. KispestHD A kispesti jezsuita rendház Historia Domusa, II. köt. (1949–1950)
JTMRL IV 11   1 a P. Bangha Béla SJ jezsuitáktól kapott levelei Bangha_Lev
_Jezsuitak
P. Bangha Béla jezsuita rendtagoktól kapott levelei
JTMRL IV 11   1 b P. Bangha Béla SJ "külsősöktől" kapott levelei Bangha_Lev
_Kulsosok
P. Bangha Béla jezsuita renden kívüli személyektől (pl. Herczeg Ferenc, Gárdonyi Géza íróktól, Horthy Miklósnétól, stb.) kapott levelei
JTMRL IV 11   1 c P. Bangha Béla SJ szüleitől kapott levelei Bangha_Lev
_SzuloiLev
P. Bangha Béla szüleitől kapott levelei
JTMRL IV 55     D2 Opera spiritualia patrum SJ Budapestinensium militibus oblata tempore belli funestissimi (1917) Szittyay_D2
_OperaSpiritualia
P. Mezey György által diktált magyar nyelvű kézirat a budapesti jezsuitáknak a hadsereg körében végzett lelkipásztori tevékenységéről az I. világháború idején
JTMRL IV 55     D45 A pécsi Pius Kollégium szerb megszállás alatt Szittyay_D45
_PecsiPiusSzerbMegsz
Faludi István: A Pécsi Pius-Kollégium a szerb megszállás idején (1918–1921). Készült a Kollégium házi naplója szerint. Latin nyelvű kézirat.
JTMRL IV 55     D61 Soproni Historia Domus Szittyay_D61
_SoproniHD
A soproni jezsuita kollégium Historia Domusa (1636–1773). Szittyay Dénes másolata. Latin nyelvű kézirat.
JTMRL IV 55     D88 A kalocsai Kollégium feloszlatása (1919) Szittyay_D88_A
_kalocsai_kollegium
_felosztasa_1919-ben
A kalocsai Kollégium feloszlatása 1919-ben a kommunizmus idején. Lafranco István SJ naplójegyzetei alapján összeállította: Szittyay Dénes. Magyar nyelvű kézirat.
JTMRL IV 55     D207 Imagines symbolicae […] pro festivitatibus; Xavéri Szent Ferenc élete és tettei Szittyay_D207
_ImagSymb
_VitaSFrancXav
Eredeti 18. századi iratok a neuburgi jezsuiták ünnepi díszítéseiről, valamint Xavéri Szent Ferencről (S. Francisci Xaverii Indorum Apostoli vita et res gestae elogiis descripta). Latin nyelvű kézirat.
JTMRL IV 57 b   1–6. P. Siska István személyi hagyatéka: Mária Natália nővér látomásainak ügye Maria_Natalia
_nover_ latomasainak
_ugye
P. Siska István és P. Gologi Lajos feljegyzései és egyéb iratok Mária Natália nővér látomásairól