Regisztráció

Jezsuita Levéltár E-ArchivumRegisztrációs adatlap a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára által gondozott elektronikus levéltári szolgáltatásához

A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány Levéltára a regisztráció során tudomására jutó, a kutatók azonosításához szükséges személyes adatokat saját rendszerén belül, védetten őrzi. Az így kezelt adatokat más célra nem használja fel és azokat harmadik fél részére nem adja tovább.

Személyes adatok
Elérhetőség
Csak akkor kell kitölteni, ha eltér az állandő lakcímtől
Kutatási információk
A kért szolgáltatás típusa, a regisztráció díja
Fizetés módja
A pénzküldemények azonosíthatósága érdekében minden esetben kérjük feltüntetni a megrendelő (regisztrált kutató) nevét, valamint az "E-kutatás" kifejezést a megjegyzés rovatban!
Számlázási adatok
ÁFÁS számla kiállítását-postázását kérem
Felhasználónév és jelszó
A jelszóval kapcsolatos kérés: legyen legalább 8 karakter, mely számjegyeket, valamint kis- és nagybetűket is tartalmaz. A visszaigazolt, rendszerben beállított felhasználónév- és jelszó a kutató által nem módosítható, megváltoztatásához a szolgáltató közreműködése szükséges.
A regisztrációs kérelem benyújtásával egyidejűleg kijelentem, hogy a regisztráció feltételeit, valamint a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány Levéltára kutatási szabályzatát megismertem és azt elfogadom. Tudomásul veszem, és elfogadom, hogy az e-kutatás céljából kiadott felhasználónév és jelszó, s az így biztosított internetes hozzáférés a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya Levéltárának [továbbiakban Jezsuita Levéltár] online szolgáltatásához kizárólag a regisztrációs adatlapon szereplő névre és határozott időre szól. Minden felhasználó ún. „egy-felhasználós” jogosultságot kap, mely nem megosztható. A kutatás joga és lehetősége nem ruházható át, a belépéshez szükséges adatok (felhasználói azonosítók) közzététele vagy átadása további személyek számára szigorúan tilos. A kutató köteles a felhasználónevét és jelszavát a tőle elvárható legnagyobb biztonsággal kezelni, és gondoskodni arról, hogy az ne legyen mások számára hozzáférhető. A levéltár jogosult figyelemmel követni az internetes szolgáltató rendszer diagnosztikáját (felhasználói belépések, adatforgalom, IP-címek stb.), és amennyiben felmerül a szabálytalan használat gyanúja, a felhasználó hozzáférését szüneteltetheti, visszaélés esetén vissza is vonhatja. A Jezsuita Levéltár online szolgáltatásának részeként megjelenő tartalom, digitális képanyag a levéltár tulajdonát képezi, és csak annak internetes honlapján-rendszerén keresztül használható. A tulajdonos engedélye nélkül tilos a vízjellel jelölt digitális képeket másolni, adathordozón rögzíteni, kinyomtatni, továbbadni és bármilyen formában terjeszteni. A Jezsuita Levéltár mindennemű anyagának publikálásakor, vagy publikációkhoz való felhasználásakor a felhasznált forrásokat a levéltár segédletei (fondjegyzéke) alapján, megfelelő hivatkozással szükséges ellátni. Amennyiben a kutató/publikáló személyiségi jogokat sértő adatokat hozna nyilvánosságra, az ezzel kapcsolatos büntető- és polgári jogi (anyagi), valamint erkölcsi felelősséget a kutató/publikáló teljes mértékben vállalja. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a regisztrációs adatlapon közölt adataim a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a regisztráció a megfelelő szolgáltatási díj befizetésével és az e-kutatás használati feltételeinek elfogadásával válik érvényessé, miután a levéltár az összeg és az adatlap érkezését e-mail útján visszaigazolta. A visszaigazolt regisztráció elektronikus formában, aláírás nélkül is érvényes. A levéltár biztosítja, hogy a regisztráció során rögzített, a kutatók-felhasználók azonosításához szükséges személyes adatokat csak saját nyilvántartó rendszerén belül kezeli. A regisztráció során begyűjtött adatokat tovább nem adja, nyilvántartását védetten őrzi. Tudomásul veszem és elfogadom a levéltár publikálással, személyi adatok védelmével kapcsolatos kikötéseit.
A fenti nyilatkozatokat megerősítem!