E-levéltári jegyzék

A dokumentumok részletes jegyzéke innen is letölthtő: XLS PDF

Jelzet Fond Állag Sorozat Irat Fájlnév Leírás
JTMRL_I_1 I 1   Historia et Liber rationum Congregationis B. M. V. Agriensis EgriMariaKong Az egri Mária Kongregáció számadáskönyve (1698-1773) és Historia Domus-a (1698-1772)
JTMRL_I_1 I 1   Urbarium bonorum Collegii Iauriensis Soc. Iesu GyorUrbarium A győri jezsuita kollégium birtokainak 1646. és 1666. évi urbáriuma, a kötet végén 19. századi helytartótanácsi rendeletek másolatai
JTMRL_I_1 I 1   Liber rationum bonorum Collegii Iauriensis Soc. Iesu GyorSzamadas A győri jezsuita kollégium Veszprém vármegyei birtokainak számadáskönyve 1688-1727
JTMRL_I_1 I 1   Liber conventionum Collegii Iauriensis Soc. Iesu GyorConventiones A győri jezsuita kollégium gazdasági naplója, főként szerződésekre, bérbeadásokra vonatkozó bejegyzésekkel
JTMRL_I_1 I 1   Miscellanea Miscellanea Szálas iratok állaga, iratonként önálló numerus-szal ellátva
JTMRL_I_1 I 1   Memoralia consuetudines Provintiae Austriae et ordinationes SpatakMemoralia Sárospataki jezsuita rendház tartományfőnöki látogatásainak memoralia-ja, készült az 1689. január 3-i vizitáció után, 1735-ig vezették
JTMRL_I_1 I 1   Sárospataki rendház iratai SarospatakiRendhaz A sárospataki jezsuita rendházra és az általuk adminisztrált helyi plébániára vonatkozó iratok
JTMRL_I_1 I 1   Nomina novitiorum secundum ordinem quo ingressi sunt in hanc domum probationis Trinchinii Provinciae Austriae Societatis Iesu TrencsenNov A trencséni novíciátus anyakönyvei, vezetve 1655-1771 között
JTMRL_I_1 I 1   Historia Collegii Homonna-Ungvariensis Societatis Iesu UngvariHD Az ungvári jezsuita kollégium Historia Domusa, vezetve 1700-1776
JTMRL_I_3_b I 3 b A tartományfőnökségi levéltár töredéke 1909-1950 JTMRL_I_3_b Az 1909-ben megalakult önálló magyar jezsuita rendtartomány tartományfőnökségének levéltárának döntő része 1950-ben megsemmisült. Ezen állag a tartományfőnökség iratainak fennmaradt töredékét foglalja magába.
JTMRL_I_5_a I 5 a Documenta ad Prov. Hist. Sectio I.    
JTMRL_II_2 II 2   Historia Domus convictus Szathmariensis ab anno 1858. Szatmar_HistConv A szatmári jezsuita rendház Historia Domusa. Kézirat, latin nyelven, vezetve 1858-1939 között
JTMRL_II_2 II 2   Liber defunctorum cum summariis vitae. Domus SJ, Szatmár SzatmarLibDef A szatmári jezsuita rendház elhunyt tagjainak rövid életrajzait tartalmazó latin nyelven íródott kéziratos kötet. Vezetve 1865-1927
JTMRL_II_3 II 3   Cerovác Imre adománya (diákélet Kalocsán) CerovacImreAdomany Cerovác Imre, az egykori jezsuita fenntartású kalocsai gimnázium és kollégium tanulójának adománya. Fotók, levelek, emlékek az 1940-es évek végéről
JTMRL_II_3 II 3 a Kalocsai Akadémiák I. KalAk1 A kalocsai jezsuita gimnázium és kollégium rendezvényeinek plakátjai, műsorfüzetei 1860-1885
JTMRL_II_3 II 3 b Kalocsai Akadémiák II. KalAk2 A kalocsai jezsuita gimnázium és kollégium rendezvényeinek plakátjai, műsorfüzetei 1886-1896
JTMRL_II_3 II 3 c Kalocsai Akadémiák III. DIGITALIZÁLÁSA FOLYAMATBAN A kalocsai jezsuita gimnázium és kollégium rendezvényeinek plakátjai, műsorfüzetei 1897-1930
JTMRL_II_3 II 3   A J. T. Kalocsai érseki főgymnasiumban gyakorolt jótékonyság évkönyve. 1895/6 KalocsaGimnJotekony A kalocsai jezsuita gimnáziumban és kollégiumban jótékonykodó személyek, valamint a különböző támogatásokat elnyert diákok névsora
JTMRL_II_3 II 3   Jézus Szíve, a Jézustársaság kalocsai templomában fennálló Társulatának névjegyzéke KalocsaJSzNevjegyzek A kalocsai jezsuita templomban működő Jézus Szíve Társulat névjegyzéke, vezetve 1866-1876
JTMRL_II_3 II 3   Jézus Szíve Társulata (1884-1886) KalocsaJSzTars A kalocsai Jézus Szíve Társulat névjegyzéke, vezetve 1884-1886
JTMRL_II_4 II 4   Diarium Collegii inchoati Budapestiensis I. BudapestHD1 A budapesti jezsuita rendház Historia Domusa, I. köt. (1910-1926)
JTMRL_II_4 II 4   Diarium Collegii inchoati Budapestiensis II. BudapestHD2 A budapesti jezsuita rendház Historia Domusa, II. köt. (1926-1944)
JTMRL_II_4 II 4   Diarium Collegii inchoati Budapestiensis III. BudapestHD3 A budapesti jezsuita rendház Historia Domusa, III. köt. (1944-1950)
JTMRL_II_4 II 4   Liber Consultuum, Budapest BudapestLibConsult Budapesti konzultusok jegyzőkönyvei 1929-1950
JTMRL_II_5 II 5 a Pécsi jezsuita rendházra vonatkozó iratok JTMRL_II_5_a_Rendhaz Levéltárunkban a pécsi jezsuitákra vonatkozó anyag összesen öt dobozt foglal magába, ezen iratanyag teljes egészében digitalizálva van, jelen adatbázisban megtekinthető. Ezen állag a pécsi jezsuita rendházra vonatkozó iratokat foglalja magába, így pl. Litterae annuae, Themata concionium, Piusi építkezési iratok, stb.
JTMRL_II_5 II 5 b Pécsi Pius Gimnáziumra vonatkozó iratok JTMRL_II_5_b_Gimnazium Levéltárunkban a pécsi jezsuitákra vonatkozó anyag összesen öt dobozt foglal magába, ezen iratanyag teljes egészében digitalizálva van, jelen adatbázisban megtekinthető. Ezen állag a pécsi Pius jezsuita gimnázium anyagát, a gimnáziumi oktatásra vonatkozó iratokat foglalja magába
JTMRL_II_5 II 5 c A pécsi Pius Kollégiumra vonatkozó iratok JTMRL_II_5_c_Internatus Levéltárunkban a pécsi jezsuitákra vonatkozó anyag összesen öt dobozt foglal magába, ezen iratanyag teljes egészében digitalizálva van, jelen adatbázisban megtekinthető. Ezen állag a Pius Gimnázium mellett működő kollégiumra, a kollégiumi életre vonatkozó iratokat foglalja magába
JTMRL_II_5 II 5 d Pécsi jezsuitákra vonatkozó vegyes iratanyag JTMRL_II_5_d_Kulongyujtemenyek Levéltárunkban a pécsi jezsuitákra vonatkozó anyag összesen öt dobozt foglal magába, ezen iratanyag teljes egészében digitalizálva van, jelen adatbázisban megtekinthető. Ezen állag a pécsi jezsutákra vonatkozó vegyes iratanyagot tartalmazza
JTMRL_II_7 II 7   Historia Domus SJ, Mezőkövesd MezokovesdHD A mezőkövesdi jezsuita rendház Historia Domusa, vezetve 1930-1950
JTMRL_II_9 II 9   Domus Hodensis diarium HodmezovasarhelyHD A hódmezővásárhelyi jezsuita rendház Historia Domusa, vezetve 1944-1950
JTMRL_II_10 II 10   Historia Residentiae Kispestensis I. KispestRez A kispesti jezsuita rendház Historia Domusa, vezetve 1946-1949
JTMRL_II_10 II 10   Historia Residentiae Kispestensis II. KispestHD A kispesti jezsuita rendház Historia Domusa, vezetve 1949-1950
JTMRL_III_9 III 9 Lev P. Bangha Béla SJ jezsuitáktól kapott levelei Bangha_Lev_Jezsuitak P. Bangha Béla jezsuita rendtagoktól kapott levelei
JTMRL_III_9 III 9 Lev P. Bangha Béla SJ "külsősöktől" kapott levelei Bangha_Lev_Kulsosok P. Bangha Béla jezsuita renden kívüli személyektől, így például Herczeg Ferenc vagy Gárdonyi Géza íróktól, Horthy Miklósnétól és másoktól kapott levelei
JTMRL_III_9 III 9 Lev P. Bangha Béla SJ szüleitől kapott levelei Bangha_Lev_SzuloiLev P. Bangha Béla szüleitől kapott levelei
JTMRL_III_20 III 20 D2 OperaSpiritualia Szittyay_D2_OperaSpiritualia Opera spiritualia patrum SJ Budapestinensium militibus oblata tempore belli funertissimi (1917). Lediktálta: P. Mezey György. Magyar nyelvű kézirat.
JTMRL_III_20 III 20 D45 A pécsi Pius Kollégium szerb megszállás alatt D45_PecsiPiusSzerbMegsz Faludi István: A Pécsi Pius-Kollégium a szerb megszállás idején (1918-1921). Készült a Kollégium házi naplója szerint. Latin nyelvű kézirat.
JTMRL_III_20 III 20 D61 Soproni Historia Domus Szittyay_D61_SoproniHD A soproni jezsuita kollégium Historia Domusa (1636-1773). Szittyay Dénes másolata. Latin nyelvű kézirat.
JTMRL_III_20 III 20 D88 A kalocsai Kollégium feloszlatása (1919) D88_A kalocsai kollegium felosztasa 1919-ben A kalocsai Kollégium feloszlatása 1919-ben a kommunizmus idején. Lafranco István SJ naplójegyzetei alapján összeállította: Szíttyay Dénes. Magyar nyelvű kézirat.
JTMRL_III_20 III 20 D207 Imagines symbolicae etc. Pro festivitatibus (1715); Xavéri Szent ferenc élete és tettei D207_ImagSymb_VitaSFrancXav Eredeti 18. századi iratok (Imagines Symbolicae pro honoribus R. P. Josephi Preisz SJ; S. Francisci Xaverii Indorum Apostoli vita et res gestae elogiis descripta). Latin nyelvű kézirat.
JTMRL_III_21 III 21   P. Siska István személyi hagyatéka_Mária Natália nővér látomásainak ügye 1-6. Mária Natália nővér látomásainak ügye_Nr P. Siska István és P. Gologi Lajos feljegyzései és egyéb iratok Mária Natália nővér látomásairól