E-levéltári jegyzék

Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány Levéltára (JTMRL) I.5.a. A Sectio II. Tartományfőnökségi Levéltára

A jegyzék letöltése pdf formátumban: E-levéltári jegyzék

A sorozat neve A sorozat rövidítése A sorozat rövid leírása
Ab Assistentibus AbAssist A német asszisztenstől a magyar provincia Sectio II-jének tagjaihoz, általában annak viceprovinciálisához írt levelek.
Ab Generalibus AbGen Az általános rendfőnöke, vagyis a jezsuita rend generálisa által a magyar provincia Sectio II-jéhez, általában annak viceprovinciálisához írt levelek
Acta Sanctae Sedis ActSanSed A Szentszékkel való kapcsolatra vonatkozó iratok
Ad Assistentes AdAssist A magyar rendtartomány hagyományosan a renden belüli nagyobb területi egységhez, a német asszisztenciához tartozott. Ebben sorozatban a német asszisztenshez intézett levelek találhatóak
Ad Generales AdGen Az általános rendfőnökhöz, vagyis a jezsuita rend generálisához írt levelek
Archidiocesis Toronto LevTorontoArchidioc A torontói érsekséggel való levelezés
Archidioecesis Montreal LevMontrealArchidioc A montreali (Kanada)főegyházmegyével való levelezés
Archidioecesis New York LevNewYork A new yorki érsekséggel való levelezés
Catalogus Periodicorum CatalogPeriod A jezsuiták által fenntartott folyóiratokra vonatkozó adatlapok és adatközlések
Collegium Christi Regis Torontini LevTorontoRegisC A torontói Krisztus Király Jezsuita Kollégium rektorával való levelezés
Delegatio Apostolica Ottawa LevOttawaApostDel Az ottawai pápai delegátussal (követtel) való levelezés
Dioecesis Hamilton LevHamiltonDioc A hamiltoni (Kanada) egyházmegyével való levelezés
Dioecesis London LevLondonDioc A londoni (Kanada) egyházmegyével való levelezés
Documenta ad Historiam Provinciae DocumAdHistProv A magyar rendtartomány történetére vonatkozó források. Számos 1950 előttre és a Magyarországon maradt jezsuitákra vonatkozó irat is található a sorozatban
Documenta Historiae Missionis Hungaricae DocumHistMissHung A magyar jezsuiták távol-keleti missziójára (Táming, Tajvan) vonatkozó iratok
Frankfurt LevFrankfurt A frankfurti Sankt Georg Theologische Hochschule rektorával való levelezés
Institutum Historicum InstitHist A római jezsuita Curia mellett működő történeti intézet, az Institutum Historicum magyar munkatársaira vonatkozó iratok
Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya Története JTMRTortenete A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományára vonatkozó iratok. Ld. még ehhez a Documenta ad Historiam Provinciae iratsorozatot
Kanadai rendházak LevCanadProvHazai A kanadai rendházakkal való levelezés
Központ Kozpont A felállítandó Centrum Sociale Provinciae Hungariae S. J. - Aloisianum-ra vonatkozó iratok
Litterae ab generale ad rectorem Collegii Maximi LittGenAdRectCollMax A generális levelei a szegedi Collegium Maximum rektorához
Litterae Annuae Provinciae Hungariae LittAnnProv A magyar jezsuita provincia éves jelentései
Litterae provincialis ad Provinciam Hungariam ProvincialLevProv A magyar jezsuita provinciális (Sectio II.) körlevelei a provinciához
Memoriale Visitationis VisitMemor A Sectio II. provinciális vizitációival kapcsolatos iratok
Missio Japonica LevJapan A japán missziós elöljárókkal való levelezés
Missio Sinensis LevProvKina A (feloszlatott) kínai misszió vezetőivel való levelezés
Pontificia Universitas Gregoriana LevPontUnivGregor A Pápai Gergely Egyetemmel való levelezés
Provincia Angliae LevProvAnglia Az angol provinciálissal való levelezés
Provincia Argentinensis LevArgentina Az argentín provinciálissal való levelezés
Provincia Australia LevAusztralia Az ausztrál provinciálissal való levelezés
Provincia Austriaca LevAusztria Az osztrák provinciálissal való levelezés
Provincia Belgica Meridionalis LevBelgVallon A dél-belga (vallon) provinciálissal való levelezés
Provincia Belgica Septentrionalis LevBelgFlamand Az észak-belga (flamand) provinciálissal való levelezés
Provincia Brasiliae Centralis LevBrazilia A közép-braziliai provinciálissal való levelezés
Provincia Brasiliae Meridionalis LevBrazMediterr A dél-braziliai provinciálissal való levelezés
Provincia Canadae Superioris LevProvCanadaSup A felső-kanadai provinciálissal való levelezés
Provincia Ecuador LevEcuador Az ecuadori provinciálissal való levelezés
Provincia Galliae LevFranciao A francia provinciálissal való levelezés
Provincia Gallo Canadiense LevProvGalloCan A francia-kanadai provinciálissal való levelezés
Provincia Germaniae Inferioris LevProvGermInfern Az alsó-németországi provinciálissal való levelezés
Provincia Germaniae Superioris LevProvGermSuper A felső-németországi provinciálissal való levelezés
Provincia Helvetiae LevSvajc A svájci provincia előljáróival való levelezés
Provincia Veneto-Mediolanensis LevProvVenetoMedio A velence-milánói provinciálissal való levelezés
Summarum defunctorum SumVitDef A magyar jezsuita provincia elhunytjai
Viceprovincia Venezolanae LevViceprovVenez A venezuelai viceprovincia előljáróival való levelezés